Paul Parmentierlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Paul Parmentierlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte noordzuidlaan in Knokke-Bad, loopt vanuit het dorp recht naar zee, evenwijdig met de Lippenslaan. In de 19de eeuw wordt de scheiding tussen de gronden van Serweytens en van de groep Lippens (Zoutepolder) aangeduid door twee palen van de kerk recht naar de zee, in de as van de latere Paul Parmentierlaan. Het noordelijke gedeelte wordt aangelegd begin 20ste eeuw, pas in 1939 doorgetrokken naar het dorp, toen de Kerkstraat verdween. Genoemd naar Paul Parmentier (1854-1902), oud-schepen van Knokke, die met een aantal schilders naar Knokke komt en zo mee de aanzet geeft tot de ontwikkeling van het toerisme. Leerling van schilder A. Verwee, fotograaf, zorgt voor de heropstanding van de Knokse St.-Sebastiaansgilde. In 1902 bouwt hij een kasteel met zijn naam, waar nu het sportstadion is gekomen (E. Verheyestraat).

De basisbebouwing van deze laan is typisch voor heel Knokke-Bad: vnl. appartementsgebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, de oudste van drie, soms vier bouwlagen en gekenmerkt door gevelbrede afgeronde of rechte erkers met hoekbalkons, vb. nr. 114, nrs. 160-162, nrs. 173-185. De latere zijn hoger uitgebouwd tot zeven bouwlagen. Het zuidelijke deel naar het dorp toe, heeft kleinschaliger bebouwing: jaren 1930-"villaatjes" met pittoreske vormgeving aansluitend bij de Nestor de Tièrestraat, nrs. 41-45, een garage en twee burgerhuizen van de jaren 1950 met modernistische vormgeving. In het begin van de straat, nrs. 2-4, de pastorie in dezelfde stijl als de nieuwe kerk op het Pastoor Opdedrinckplein.

D'HONT A., 't Dorp, in: Cnoc is ier, Knokke, 1988, p. 6.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Knokke-Bad

Knokke (Knokke-Heist)

omvat Appartementsgebouw

Paul Parmentierlaan 114, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Appartementsgebouw Bellagio

Paul Parmentierlaan 271, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Appartementsgebouw Les Mesanges

Paul Parmentierlaan 39, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Appartementsgebouwen

Paul Parmentierlaan 149-151, 231, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Arizona, Quincaillerie du Littoral

Paul Parmentierlaan 147, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Paul Parmentierlaan 46, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Paul Parmentierlaan 8-10, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Paul Parmentierlaan 65, 75, 79, 83, 84, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Groot handels- en appartementsgebouw

Paul Parmentierlaan 89, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Jaren 1930-appartementsgebouwen

Paul Parmentierlaan 158, 229, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Villa Louis

Paul Parmentierlaan 93, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.