Schoutetstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Schoutetstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Goswin de Stassartstraat en de Kanunnik De Deckerstraat. In de 14de eeuw zogenaamd "plathea de Hove" (Hovestraat) naar de hier gelegen uitgestrekte hoven van belangrijke patriciërswoningen. In de eerste helft van de 16de eeuw ook zogenaamd "Anckerstrate" naar het gelijknamig hoekhuis (Goswin De Stassartstraat). Huidige benaming ontleend aan Schout Willem de Clerck die hier in de 16de eeuw een hof bewoonde. Straat voorheen, ter hoogte van nummer 2, verbonden met de Goswin de Stassartstraat door een klein straatje, zogenaamd de "Korte Blokstraat", heden gesupprimeerd.

Interessante straat met tot op heden behouden residentiële functie: belangrijke historische panden, namelijk de refugiehuizen van Sint-Truiden en van Tongerloo, drukken een eigen stempel op het schilderachtig uitzicht van de straat. Er tegenover bevinden zich de "Posthoorn" en de voormalige Sodaliteitskapel, verbouwingen van het vroegere Bethaniëklooster. Straat en laatstgenoemd pand eertijds doorkruist door een vertakkingsvlietje van de Heergracht, dat eind 19de eeuw werd overwelfd.

Nummer 2: voorheen deel uitmakend van brouwerij "De Posthoorn", heden meubelmakerij met achterin gelegen fabrieksgebouwen uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Brouwerij De Posthoorn

Schoutetstraat 4-6, Mechelen (Antwerpen)

omvat Refugiehuis abdij van Sint-Truiden

Schoutetstraat 3-5, Mechelen (Antwerpen)

omvat Refugiehuis abdij van Tongerlo

Schoutetstraat 7, Kanunnik De Deckerstraat 19, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.