Sint-Katelijnekerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Sint-Katelijnekerkhof

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechthoekig plein gelegen vóór de westgevel van de gotische Sint-Catharinakerk. Het voormalige kerkhof (sinds de 13de eeuw), afgeschaft in 1784, wordt thans gebruikt als parkeerruimte; bakstenen afsluitingsmuur achter de oostgevel van de kerk.

Van de oorspronkelijke bebouwing is weinig bewaard; enkel de nummers 11 tot 16 vormen samen met de achtergevels van de Heembeemd een 19de-eeuws beluik in verwaarloosde toestand.

Zuidzijde grotendeels ingenomen door 19de-eeuws huizenblok van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Katelijnekerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.