erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 10858   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10858

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Half vrijstaand burgerhuis, met verwijzingen naar de neo-Vlaamserenaissance-stijl, opgetrokken in 1910 in opdracht van Petrus-Jan De Nys-Sebrechts, landbouwer te Berendrecht. Omstreeks 1937 is een autobergplaats aangebouwd aan linkerzijde. Het oorspronkelijke hekwerk met poort is na 1945 vervangen door een lage bakstenen afsluitmuur met centrale houten toegangspoort tot de voordeur en aanpalend een hogere poort tussen bakstenen pijlers, die toegang verschaft tot de achtertuin.

Dit dubbelhuis met gevelbreedte van drie traveeën telt één bouwlaag onder een mansardedak (nok evenwijdig met de straat/ leien en mechanische pannen). De fraaie bakstenen lijstgevel met knipvoeg en blauwe hardstenen plint heeft een centraal, hoger oplopend deurrisaliet waarboven een rondboogvenster. De toegangsdeur is geflankeerd door licht getoogde vensters onder hoofdgestel, waarboven rechthoekige dakvensters. De kroonlijst wordt gedragen door fijne consoles met een fries bestaande uit diamantkopvormige panelen. Boven het centrale rondboogvenster bevindt zich een decoratief rozet met opschrift "1910" dat, net als de flankerende dakkapellen, afgedekt is met een gebogen houten kroonlijst. Het schrijnwerk is integraal bewaard gebleven en vertoont een decoratieve detaillering met neo-Vlaamserenaissance-motieven. Zo is de voordeur ingedeeld in twee beglaasde registers onder een gebogen fronton en zijn de dakvensters voorzien van halfzuiltjes. Verder is de gevel verlevendigd met baksteenpolychromie van gele en witte baksteen voor muurbanden, fries en ontlastingsbogen. De karakteristieke naaldvormige bekroning van de dakkapellen is bewaard gebleven. Boven het deurrisaliet is nog een (oude?) windvaan te bemerken. Ter hoogte van de plint en boven de muurbanden zijn nog oorspronkelijke ijzeren verluchtingsroosters. Verder is ter hoogte van de linker zijgevel een oud rondboogvenster behouden.

  • Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Dia’s, Zandvliet, 2.
  • Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Postkaarten, Zandvliet, C160.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Zandvliet, artikelnummers 1076, 1294.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 207: Mutatieschetsen, Zandvliet, 1911/16, 1937/8.
  • Foto’s verkregen van Willy Van Hees (1 juli 2015).
  • Informatie verkregen van Yannick Schepers, medewerker http://www.zandvlietdorp.be (22 juli 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10858 (Geraadpleegd op 01-10-2020)