Hektor Casteleinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Hektor Casteleinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Markekerkstraat tot de Rode Dreef. Aangelegd in het begin van de 20ste eeuw, noordelijk deel dateert van 1936 en werd in 1938 doorgetrokken tot aan de Rode Dreef. In de volksmond "Zakstraat" of "Nieuwstraat" genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte men de benaming Joris Van Severenstraat, naar de stichter en leider van het Verdinaso. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd de naam gewijzigd in Hektor Casteleinstraat, naar een gesneuvelde verzetsman uit Marke. In 1963 en 1974 werden enkele vondsten gedaan van Romeinse graven.
Basisbebouwing: rijhuizen van twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken. Veelal woonhuizen uit de jaren 1930 met eenvoudig baksteenparement, o.m. nrs. 9-17. Nr. 23, art-decowoning van 1935 naar ontwerp van M. Maes, getypeerd door het variërend baksteenmetselwerk en de geglazuurde tegels.
Op de hoek met de Rode Dreef: aaneengesloten bedrijfsgebouw uit de jaren 1930 onder parallelle schilddaken.

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Gemeentearchief Marke, nr. 2588.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 181-182.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Art-decowoonhuis

Hektor Casteleinstraat 7, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Hektor Casteleinstraat 3, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Twee tweegezinswoningen

Hektor Casteleinstraat 12-14, 20-22, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis in art-decostijl

Hektor Casteleinstraat 5, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.