Hellestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Hellestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Kloosterstraat naar de Pottelberg. De benaming "d' Hellestraete" komt reeds voor in 1464. In 1789 de "Strate loopende van de Oude Smisse naer de Plaets" genaamd en vanaf 1827 opnieuw Hellestraat. Op 1.8.1910 opgesplitst in Kloosterstraat en Hellestraat. Straatnaam ontleend aan de z.g. "Hellebrugge" over de Markebeek. Aan de westzijde voormalig ommuurd kerkhof voor gesneuvelde Duitse soldaten uit W.O.I en II. De graven werden in 1955 overgebracht naar het Soldatenfriedhof te Menen.

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 182.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Burgerhuis

Hellestraat 38, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hellestraat 40, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Hellestraat 48, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Ten Spieghele

Hellestraat 6, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.