Kleine Marktstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Kleine Marktstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Marktstraat tot de Doenaertstraat. Aangelegd op het einde van de 19de eeuw als privaatweg, vanaf begin 20ste eeuw openbare weg. In 1910 "Kleine Marckestraat" genoemd, daar zij in het verlengde lag van de "Marckestraat". Vermoedelijk sinds 1968 huidige benaming. Nrs. 5-15, arbeidershuisjes van één bouwlaag onder geknikt pannen zadeldak.

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 238.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Arbeidershuis

Kleine Marktstraat 15, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met semi-gesloten opstelling

Kleine Marktstraat 4, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe

Kleine Marktstraat zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.