Marionetten (Marke)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Marionetten

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de E17 tot de Rollegemseweg. De weg, toen "Straete van Cortryck naer Rolleghem", komt voor in het landboek van 1770 als een aardeweg, die van Walle (Kortrijk) via Rollegem naar Dottenijs liep. In 1827 was het de "Wallestraete" en in de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als buurtweg 4bis of de "Rollegemse kalsijde"; later opnieuw "Wallestraat". Sinds 1981 huidige benaming, daar zij deel uitmaakt van de straat met dezelfde benaming in Kortrijk, die sedert ca. 1950 genoemd is naar een herberg, de "Marriontjens", die in 1770 op de hoek van de Rollegemseweg en de Bosstraat stond. Tegenover de President Kennedylaan kleine bakstenen kapel met O.-L.-Vrouwebeeldje en opschrift: "H.-MARIA / HULP DER / CHRISTENEN / B.V.O.".

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 306-307.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Boerenarbeidershuis met nutsgebouwen

Marionetten 18, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Historische hoeve De witten Jan

Marionetten 4, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Goed te Coucx

Marionetten 12, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis met bedrijfsgebouwen

Marionetten 14-16, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Marionetten (Kortrijk)

Marionetten (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.