Markekerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Markekerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Weg met recht tracé van de Markeplaats tot de Rekkemsestraat. Oorspronkelijk een dreef die leidde naar de kerk van Marke. In 1632 dan ook omschreven als "de Dreve". In de Atlas der Buurtwegen (1843) is het buurtweg 4 of "Kerkdreve". Vanaf 1910 wordt de weg "Kerkstraat" genoemd en sinds 1981 Markekerkstraat. Tot het begin van de 20ste eeuw is de weg afgezoomd met bomen. Tot het midden van de 19de eeuw is de straat zo goed als onbebouwd.
Vanaf 1861, wanneer Henri Bidez-de la Grandville zijn land verkoopt aan baron Felix Bethune zijn de huidige percelen (grondgetal 139) gelegen tussen de Markekerkstraat, de Van Belleghemdreef en de Rodedreef eigendom van de familie (de) Bethune.
Geleidelijk aan worden de gronden, gelegen aan de zuidwestzijde van de toenmalige Rue de la Lys (huidige Markekerkstraat), verkaveld. De percelen worden grotendeels bebouwd in opdracht van de familie (de) Bethune, wat ook duidelijk te merken is in de architecturale uitwerking van de parementen. Vermoedelijk moesten de ontwerpen voldoen aan bepaalde eisen. Naar verluidt werden de ontwerpen vaak gebaseerd op oudere ontwerpen van Jean-Baptiste (de) Bethune, de voorvechter van de Gothic Revival in België, en aangepast door zijn zoon Emmanuel (de) Bethune. Het straatbeeld wordt in de eerste helft van de 20ste eeuw volledig bepaald door dit type van woningen (cf. oude prentbriefkaarten). Thans bleven slechts enkele voorbeelden behouden, nr. 1-5 en nr. 25.

Zowel woon- als commerciële functie o.m. banken, horeca en winkels. Eenvoudige baksteenbouw, arbeidershuizen en burgerwoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nrs. 50-54, 57-65, 60) teruggaand tot late 19de eeuw. Nr. 48, lijstgevel verfraaid door sierbaksteen. Nr. 56, met gecementeerde lijstgevel. Ook nieuwbouw o.m. nrs. 7 en 17 en aangepaste of vernieuwde gevelparementen, nrs. 14, 46, 68 en 70. Voorts verscheidene diephuizen o.m. nr. 6-8, gemeentelijke basisschool, getypeerd door topgevel met vlechtingen en twee- en drielichten; nr. 18 gekenmerkt door aandak; nr. 34 met schijnvoegen bepleisterde trapgevel; nr. 49, met witgeschilderde tuitgevel later samengevoegd met nr. 51, met vernieuwde winkelpui. Tevens panden met typische poorttravee o.m. nrs. 27 en 33. Ook verschillende interbellumhuizen o.m. nr. 22, dubbelhuis gemarkeerd door winkelpui van geglazuurde tegels. Nr. 29, breedhuis van 1946 getypeerd door ronde erker en arduin voor raam- en deuromlijstingen.

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 309.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Burgerhuis

Markekerkstraat 30, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Markekerkstraat 47, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Ensemble van dorpswoningen naar ontwerp van J.-B. Bethune

Markekerkstraat 1-5, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Neogotisch hoekhuis en pendant

Markekerkstraat 53-55, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Neogotische dorpswoning

Markekerkstraat 25, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Onderpastorie

Markekerkstraat 6, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Brixius

Markekerkstraat zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Markekerkstraat 32, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Markekerkstraat 58, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.