Marktstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Marktstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Markeplaats tot de Markebekestraat. In 1752 was het de "Straete van Marcke", in 1764 de "Craeypoelstraete leedende naer d'herberghe den Slabbaert", in 1789 de "Straete loopende van de Plaetse naer de herberg den Slabbaert" en in 1791 de "Craeypoelstraete" of "Craeypuulstraete". Vanaf 1827 werd het de "Marckestraet" en in 1968 werd de "Markestraat" vervangen door Marktstraat. Tijdens W.O. II werd ze "Raymond Tollenaerestraat" genoemd, naar een propagandist van het VNV en commandant van de Dietsche Militie. Tot 1842 liep de straat verder door tot aan de Doenaertstraat, na de aanleg van de spoorweg werd het noordelijk deel afgesplitst. Bij de verhoging van de spoorweg in 1875-77 werd een viaduct aangelegd, dat in 1950 vervangen werd. Op het einde van de 19de eeuw de bedrijvigste straat van Marke. Heden overwegend woonfunctie maar ook horecazaken, o.m. herbergen: nr. 4, middenstandshuis naar ontwerp van Roger De Budt en nr. 10, geritmeerd door lisenen en vensterregisters. Enkele woningen uit het late interbellum o.m. nrs. 20 en 22, breedhuizen van 1937 naar ontwerp van Leman getypeerd door driehoekige erker, luifel, zwartgeglazuurde baksteen en verspringend metselwerk. Nrs. 34 en 36, twee opmerkelijke breedhuizen met vernieuwd parement uit de tweede helft van de 20ste eeuw; dubbelhuizen getypeerd door brede driezijdige erker. Nr. 93-95 tweewoonst in spiegelbeeldschema, deuren en benedenvensters onder ijzeren I-balk.
In ommuurde tuin gelegen elektriciteitskabine met puntgevel met overkragende dakschilden.

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Gemeentearchief Marke, nr. 2588.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 312-314.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Burgerhuis

Marktstraat 134, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Marktstraat 136, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Marktstraat 107, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Marktstraat 109, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van twee arbeiderswoningen

Marktstraat 115-117, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Crayepoelhof

Marktstraat 74, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Priesterage

Marktstraat 11-13, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie in neogotische stijl

Marktstraat 9, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.