Rekkemsestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Rekkemsestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangrijke zuidwestelijke uitvalsweg met recht tracé van de Markebekestraat tot de Dronkaardstraat in Lauwe. Deel van de Romeinse weg Gent-Kortrijk-Rijsel-Atrecht, cf. aanwezigheid van Romeinse graven. Oudste vermelding dateert uit de 12de eeuw. In 1628 werd de weg de "Herstrate" of "Straete van Cortryck nar Ryssel" genoemd, in de 17de eeuw was het "Chemin du Droncart" en in 1699 "Groote Straete naer Ryssel". In 1758 schreef men "Erwegh loopende van Curtrick naer Rissel" en in 1803 "Chemin nommé le Dronkaert". In de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als Buurtweg 1, "Dronkaertstraet" of "Herstraet" en omvatte toen ook de huidige Markebekestraat. In 1842 werd de weg door de aanleg van de spoorweg onderbroken en sinds 1910 werd het westelijk gedeelte de "Reckemstraat" genoemd, vervolgens werd het "Rekkemstraat" en sinds 1968 huidige benaming.
Dorpsstraat met overwegend woningen. Basisbebouwing: rijhuizen van één à twee bouwlagen, evenals enkele vrijstaande villa's. Tot Hemelrijkstraat eenzijdige bebouwing cf. spoorweg. Tal van rijtjes arbeiderswoningen van één bouwlaag onder (geknikt) pannen zadeldak nrs. 14-20, 73-79, 224, 257-261 en 265-273. Daarnaast burgerwoningen met eenvoudige bakstenen lijstgevels (nrs. 195-199), vaak verfraaid door tandfriezen en/of sierbaksteen o.m. nrs. 183, 188 en 203. Ook bepleisterde gevelparementen o.m. nrs. 119 B-121: twee enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema, segmentboogvormige muuropeningen met typerende sluitsteen met festoen en borstwering met spiegels. Nr. 123-125, voormalige herberg in aansluitende bouwtrant; ruitvormige ankers.
Tal van voormalige woningen van (vlas)handelaars met typerende vlasschuren of opslagplaatsen: nrs. 3, 11, 107 en 118 (wasserij). Ook de voormalige hoeve z.g. "Rotershof" (nr. 100-102), waar tot 1928 vlas werd geroot, thans verbouwd tot bedrijfsruimte.

Voorts verscheidene interbellumwoningen aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid cf. de strakke gevelbehandeling, platte daken en vensterregisters, o.m. nr. 57 naar ontwerp van Haesbrouck cf. gevelsteen en nr. 95. Nr. 19-21, in ommuurde voortuin gelegen villa onder plat dak uit de jaren 1950-1960, tweewoonst met opmerkelijke kleurrijke inkompartijen.
Elektriciteitskabine van 1934, gevel geritmeerd door pilasters waartussen spaarvelden, afgelijnd d.m.v. segmentboogfriezen.

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 399- 400.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Arbeidershuis

Rekkemsestraat 139, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Arbeidershuis

Rekkemsestraat 226, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Arbeidershuis

Rekkemsestraat 267, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Arbeidershuis

Rekkemsestraat 20, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Art-deco-enkelhuis met winkelmagazijn

Rekkemsestraat 89, 89B, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Art-deco-stadswoning

Rekkemsestraat 126, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rekkemsestraat 113, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rekkemsestraat 115, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rekkemsestraat 213, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rekkemsestraat 70, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rekkemsestraat 167, 167B, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Rekkemsestraat 129, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning met pendant

Rekkemsestraat 180, 208, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Eclectische stadsvilla

Rekkemsestraat 88, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van vier woonhuizen

Rekkemsestraat 172-178, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van zes enkelhuizen

Rekkemsestraat 212-220, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Rekkemsestraat 145, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met bijhorend bedrijfsgebouw

Rekkemsestraat 110, Michel Vandewielestraat 4, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Neogotisch hoekpand

Rekkemsestraat 143, 143A, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Opslagruimte

Rekkemsestraat zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Villa Ernest Dewitte

Rekkemsestraat 27, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Villa Karel Lannoo

Rekkemsestraat 44, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Villa Vlieghe

Rekkemsestraat 87, Kortrijk (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis met vlasschuur

Rekkemsestraat 169, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.