Smokkelpotstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Smokkelpotstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Marksestraat tot de Torkonjestraat. Volgens Slosse zou de naam "Smokkelpotstraete" reeds voorkomen vanaf 1599. De "Smokkelpot" was een herberg die in de 18de eeuw op de hoek van de Smokkelpotstraat en St.-Anna stond. In de Atlas der Buurtwegen (1843) heette het deel in Marke buurtweg 5 of "Rollegemstraet" en het Kortrijkse deel buurtweg 16 of "Smokkelpotstraet". In 1947 werden beide delen "Rollegemstraat" genoemd en vanaf 1968 "Rollegemsestraat". Sinds 1981 huidige benaming.

DECOCK F., Façades en wie er achter zit. Vagevuurstraat 33: Het Kasteelken, in Dorpskrant Marke, jg. 15, 1992, nrs. 3-4.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 458-459.

Bron: WVL5

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

omvat Langgestrekte hoeve

Smokkelpotstraat 22, Kortrijk (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.