Benoit Hanssenslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde
Deelgemeente Vilvoorde
Straat Hanssenslaan (Benoit)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Vilvoorde (geografische herinventarisatie: 01-06-2002 - 30-04-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De benaming van deze straat werd ontleend aan Benoit Hanssens, burgemeester van Vilvoorde van 1839 tot 1870; hij realiseerde onder meer de eerste rioleringsnetten en voetpaden, de aanleg van de buurtspoorweg, de ontmanteling van de stadsvesten, de oprichting van een gemeenteschool, de tekenacademie en het huidige stadhuis.

De Benoit Hanssenslaan is een eenzijdig bebouwde straat die deel uitmaakt van het stationskwartier ten zuidoosten van het centrum (zie d’Aubreméstraat) en parallel loopt met de spoorlijn Brussel-Antwerpen, als verbinding tussen het Stationplein en de Leuvensestraat. Oorspronkelijk bevond het station zich in deze straat tussen de d’Aubreméstraat en de Leuvensestraat en verliep alle spoorverkeer op straatniveau. In 1877 werd beslist een nieuw station te bouwen en de sporen te verhogen, zodat het verkeer in de Leuvensestraat niet langer door slagbomen werd gehinderd. Bijgevolg wordt de straat aan de oostzijde nog steeds ingenomen door de spoorwegberm, die op enkele plaatsen doorbroken wordt voor bruggen.

De bebouwde westzijde, oorspronkelijk een aaneenschakeling van burgerhuizen, heeft thans een vrij heterogeen en minder karakteristiek uitzicht dan de omliggende straten. De woningen dateren voornamelijk uit de 20ste eeuw.

  • CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 127-128.
  • EGELS P., Open Monumentendag Vilvoorde 14 september 1997, Brochure, p. 48.

Bron: Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vilvoorde

Vilvoorde (Vilvoorde)

omvat Burgerhuis

Hanssenslaan (Benoit) 13, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuizen

Hanssenslaan (Benoit) 28, 29, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

omvat Halfvrijstaand rijhuis

Hanssenslaan (Benoit) 19, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

omvat Reeks van identieke enkelhuizen

Hanssenslaan (Benoit) 24-26, 25-27, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

omvat Spoorwegberm

Hanssenslaan (Benoit) zonder nummer, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.