Slachthuisstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde
Deelgemeente Vilvoorde
Straat Slachthuisstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Vilvoorde (geografische herinventarisatie: 01-06-2002 - 30-04-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Vestenstraat en de Zennelaan, gelegen in het noordwestelijke deel van het centrum. Benaming ontleend aan het hier gelegen slachthuis dat werd opgetrokken in 1895-1896 naar ontwerp van stadsarchitect Jean Hauwaert en gesloopt werd in 1966. Door de overwelving van de Zenne omstreeks de eeuwwisseling, konden ook de terreinen buiten de stadswallen ingepalmd worden voor industriële vestigingen. Ten noordwesten van de straat werd zo de Cokesdivisie van de S.A. Forges de Clabecq opgericht in 1912; deze firma produceerde in Vilvoorde cokes voor hoogovens, ammoniasulfaat als meststof en gas voor verlichting en verwarming. De bouw van de fabriek met 39 ovens werd voltooid in 1914. Weldra groeide de omgeving uit tot een volledige industriële site met in de Slachthuisstraat de fabrieksgebouwen, de meestergastwoningen en de arbeidershuizen; de directeurswoning met een grote, omringende tuin was gelegen in de parallelle Spuymolenstraat (nummer 47). In september 1986 moest de fabriek haar deuren sluiten omwille van de strengere normen voor uitbating; het hele complex werd ontmanteld in 1987-1988. Tot op heden bestaan de straatwanden uit gegroepeerde, vrij homogene rijhuisjes uit de eerste helft van de twintigste eeuw, gedeeltelijk opgetrokken in opdracht van de S.A. Forges de Clabecq, doch thans sterk aangepast (nummers 51-65 en 126-136).

  • CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 300-302.
  • CALDERON A., Bedrijven en werkgelegenheid gedurende de XXste eeuw in Vilvoorde 1894-1994. Deel I, Vilvoorde, 2000, p. 233-236.
  • EGELS P., Open Monumentendag Vilvoorde 14 september 1997, Brochure, p. 29-30, p. 52-53.

Bron: Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vilvoorde

Vilvoorde (Vilvoorde)

omvat Arbeiderswoning

Slachthuisstraat 44, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

omvat Arbeiderswoningen van de S.A. Forges de Clabecq

Slachthuisstraat 126-136, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

omvat Meestergastwoningen van de S.A. Forges de Clabecq

Slachthuisstraat 51-65, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.