Tramloods

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Diksmuidelaan
Locatie Diksmuidelaan 42-44, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tramloods

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Tramloods met uitrusting

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1996.

Beknopte karakterisering

Typologiestelplaatsen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

De tramloods dateert van 1912 en heeft zijn smidse met uitrusting, de oorspronkelijke werkput en de ophanging van de bekabeling voor de pantografen van de rijtuigen nog bewaard.

Historiek

Bij akte verleden op 5 oktober 1911 werd de 'Compagnie' eigenares van een terrein gelegen langsheen de Diksmuidelaan te Berchem. De bouw van de loods nam een aanvang op 3 maart 1912 en werd in de loop van mei in gebruik genomen. In de loods (4599,21 vierkante meter) konden 140 twee-assige rijtuigen geplaatst worden. Tijdens de jaren 1965-1966 werd de spoorinstallatie zo gewijzigd dat het in- en uitrijden van de tramrijtuigen in lusvorm kon geschieden, wat voorheen zeker niet het geval was. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt er nieuwe lokalen in onder te brengen voor het rijdend- en technisch personeel,alsmede een wasinstallatie voor tramrijtuigen. Buiten de loods te Hoboken is dit heden nog de enige tramloods.

Beschrijving

De grote tramloods met volgens een stompe hoek verlopende, blinde straatgevel (op een paar poorten na) bestaat uit baksteenmetselwerk met cementbezetwerk. De twaalf traveeën brede voorgevel wordt geaccentueerd door neoclassisistische booglijsten, pilasters, architraaf en frontons, met een arduinen plint en sierelementen (sluitstenen). De gevel was vroeger versierd met wiel-met-vleugels motief en het opschrift "Cie Générale des Trams d'Anvers". Er is een houten geprofileerde en versierde dakgoot. Het dak bestaat uit drie zadeldaken met lichtstraten in glas met een totale lengte van 75 meter met zinken dakbekleding. De dakstructuur bestaat uit vakwerkliggers, geklonken en door middel van bouten gemonteerde spanten rustend op gietijzeren blokken en gemetselde steunen. De bekabeling en stroomtoevoer voor de pantografen van de tramstellen zijn opgehangen onderaan houten geleiders. De vloerbekleding bestaat nu nog gedeeltelijk uit baksteen op kant. Eén van de werkputten is nog oorspronkelijk inclusief de steunen onder de tramsporen.

De smidse is gevestigd in een intern driezijdig bijgebouwtje in één van de hoeken van het gebouw. Het is opgebouwd in baksteen, waarvan de vensters en deuropening zijn afgedekt met een segmentboog en voorzien van nog oorspronkelijk schrijnwerk. De uitrusting van de smidse is volledig bewaard, namelijk een gemetselde haard, ijzeren rookkap, blaasinstallatie voor het aanwakkeren van de haard (twee geklonken ijzeren cilinders als pomp), werkbank met klem, slijpsteen, aambeeld. Het los materiaal is grotendeels verdwenen.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002052, Tramloods Groenenhoek

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Diksmuidelaan

Diksmuidelaan (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.