Kapelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Kapelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapelstraat behoort tot het gehucht Veldhoven, dat door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1821-26 in twee werd gesplitst. Veldhoven was tijdens het Ancien Régime één van de vijf kwartieren van Bocholt, met een eigen burgemeester. Het gehucht ontstond als een rivierdalnederzetting op de valleiwand van de Veldhoverbeek waarschijnlijk in de 7de of 8ste eeuw. De kern van het gehucht wordt gevormd door de Veldhovenstraat, thans aan de overkant van het kanaal.

De kapel van Veldhoven lag aan een belangrijk verkeersknooppunt van de wegen naar Hamont en Weert (NL). Hier lag de afspanning Het Amsterdams Koffiehuis. De familie van den Steen wordt vanaf 1633 vermeld als rentmeester van de kapel. In het eerste gedeelte van de Kapelstraat, in het gemeentecentrum, werden in 1944 een dertigtal woningen afgebrand bij de aftocht van de Duitse troepen.

  • BLOEMEN H., Bocholt, Reppel: dorpsmonografie, Hasselt, 1986, pagina's 142-145.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bocholt

Bocholt (Bocholt)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Kapelstraat 67, Bocholt (Limburg)

omvat Kapel van Veldhoven

Kapelstraat 72, Bocholt (Limburg)

omvat Mitrailleurbunker 22f Grensstelling kanaal Bocholt-Herentals

Kapelstraat zonder nummer, Bocholt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.