Vaesstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Bree
Straat Vaesstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Vaesstraat is een secundaire straat van de binnenstad. Ze verbindt in een recht hoek de Hoogstraat met de Opitterstraat, en liep door het vrijwel onbebouwde zuiderkwartier van de stad. De naam is afkomstig van de familie Vaes, die van 1612 tot de Franse tijd het hoekhuis van de Vaesstraat met de Hoogstraat bewoonde. Van oudsher bevond zich hier alleen het in 1625 gestichte refugiehuis van de abdij van Postel en het kapucijnenhuis. Een gedeelte van het refugiehuis bleef behouden; het was aangebouwd tegen de zuidelijke stadswal. Nu ligt hier ook de in 1869 gebouwde dekenij.

De straat brandde in 1697 af waarbij het kapucijnenhuis en een gedeelte van het refugiehuis van Postel verwoest werden.

  • MAES S.F., De geschiedenis van Bree. De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse Revolutie, 1952, pagina's 133; 201.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bree

Bree (Bree)

omvat Dekenij

Vaesstraat 2, 2A, Bree (Limburg)

omvat Kapelanie

Vaesstraat 4, Bree (Limburg)

omvat Twee identieke dorpswoningen

Vaesstraat 3, Bree (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.