Vrijthof

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Bree
Straat Vrijthof

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het huidige plein werd oorspronkelijk gedeeltelijk ingenomen door het ommuurde kerkhof rond de Sint-Michielskerk; het had een ingang aan het Vrijthof en aan de Hoogstraat. Het noordelijke gedeelte was in de 18de eeuw een beboomd plein (Ferrariskaart, 1771-77). Het kerkhof verdween in 1850, toen het nieuwe kerkhof buiten de stad werd ingericht. De kerkhofommuring bestond nog in het derde kwart van de 19de eeuw (stafkaart van het Dépôt de la Guerre, 1878). Aan de zuidelijke zijde van het Vrijthof bevond zich een rij van drie huizen, die aanleunden bij de noordelijke zijgevel van het stadhuis. Eén van deze huizen was dat van burgemeester de Borman, die hier in de eerste helft van de 19de eeuw een leerlooierij bezat. Deze huizen verdwenen in 1862.

De noordzijde van het Vrijthof wordt ingenomen het klooster en de kapel van het voormalige augustijnenklooster, het huidige Sint-Michielscollege. Hier lag, zeker vanaf 1532, een waterput, in de 18de eeuw door een pomp vervangen.

  • MAES S.F., De geschiedenis van Bree. De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse Revolutie, 1952, pagina 212.
  • Maes S.F.-DREESEN J., De geschiedenis van Bree. De parochie, de oude kloosters, Heverlee, 1946, pagina's 9-30.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tongerlo

Tongerlo (Bree)

omvat Augustijnenklooster en -kerk

Vrijthof 10, Bree (Limburg)

omvat Burgerhuis

Vrijthof 9, Bree (Limburg)

omvat Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

Vrijthof zonder nummer, Bree (Limburg)

omvat Twee burgerhuizen

Vrijthof 3, 4, Bree (Limburg)

omvat Twee burgerhuizen

Vrijthof 6, Bree (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.