Langstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Langstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Langstraat behoort tot het historisch stratenpatroon van dorp. Zij leidt in het oosten naar de Maas en in het westen naar het Ven en de heide. Het belang en de functie van de Langstraat blijkt onder meer uit de naam Veestraat, die ze in de 17de eeuw nog droeg. Daarlangs leidden de boeren immers hun vee naar het Elense deel van het Ledebos, later gedegenereerd tot de Schootsheide. Het gedeelte tussen de Rijksweg en de splitsing Langstraat/Zandstraat vormde voorheen het gehucht Het Eind, aldus genaamd omdat hier de bebouwing aan de westelijke zijde van het dorp eindigde, op de hoek met de Rijksweg, die hier het tracé van de Romeinse heirbaan volgt. Aan de overzijde van de heirbaan begon de heide.

Hier bevond zich het oude gemeentehuis, dat thans door een recent is vervangen.

  • Monument van W.O.I, op de hoek met de Zandstraat.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

omvat Alleenstaande dorpswoning

Langstraat 43, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Boerenwoning

Langstraat 10-12, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Hoeve

Langstraat 8, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Interbellumwoning

Langstraat 14, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Kleine hoeve

Langstraat 45, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Langstraat 39-41, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Oorlogsmonument

Langstraat zonder nummer, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Pastorie van de Sint-Pietersparochie

Langstraat 51, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Sigarenfabriek

Langstraat 47, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.