Sint-Stanislascollege

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Frederik de Merodestraat, Frans Van Hombeeckplein, Sint-Hubertusstraat
Locatie Frederik de Merodestraat 34, Frans Van Hombeeckplein 17, Sint-Hubertusstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Stanislascollege

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Sint-Stanislascollege: schoolvleugels
gelegen te Frederik de Merodestraat 34, Sint-Hubertusstraat 12 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Stanislascollege: scholencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2004.

Beschrijving

Sint-Stanislascollege, begrensd door Frederik de Merodestraat, Frans Van Hombeeckplein en Sint-Hubertusstraat. Stichting in 1903 door Monseigneur Th. Roucourt, neerlandicus, deken van Berchem en Monseigneur J. De Lescluze, rector van de Heilig Hartbasiliek, officieel erkend en gesubsidieerd door het bisdom.

1903: veranderen en vergroten van twee bestaande huizen Frederik de Merodestraat en opbouw nieuwe vleugels aan laatstgenoemde en Frans Van Hombeeckplein (parallel eraan en loodrecht op); 1905: vergroting van kapel en studiezaal + aanbouwen vleugel Frans Van Hombeeckplein.

1908: verhoging tot drie bouwlagen van eerste vleugels; 1913 uitbreiding met haaks aangebouwde feestzaal; alle bouw- en verbouwingswerken onder leiding van J. De Vroey, zie verschillende gedenkstenen; in 1928 werd het voormalige Instituut van de Heilige Familie (zie Sint-Hubertusstraat nummer 12 en Jan Moorkensstraat nummer 95) aangekocht en in 1956 de nieuwe vleugel in de tuin opgetrokken.

Langgestrekte bakstenen vleugels van drie bouwlagen onder zadeldak, verlevendigd met contrasterende bakstenen banden en siermotieven, bij voorkeur in Belgische driekleur; travee-indeling door middel van lisenen met sierankers; afgeschuinde ingangstravee en (voormalige) kapel met puntgevel; segmentboogvensters met uitzondering van rondbogig kapelvenster. Vleugel Frederik de Merodestraat met vernieuwd bakstenen parement aan straatzijde; behouden interieur met onder meer glas-in-lood-vensters en -deuren uit eerste periode. Feestzaal, heden turnzaal, met interessante gietijzeren spantconstructie. Indeling met klassen aan speelplaatszijde, zie oriëntatie van de gebouwen.

  • Gemeente-archief Berchem, O.1/5, dossier 15, 9 maart 1903; dossier 19, 27 september 1905; dossier 22, 5 augustus 1908.
  • Sint-Stanislascollege. Gedenkboek van het vijfenzeventigjarig bestaan. Berchem, 1903-1978.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Frederik de Merodestraat

Frederik de Merodestraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.