de Schiervellaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat de Schiervellaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De de Schiervellaan, de oude Kerkstraat, vormt de oude kern van het dorp, gelegen tussen de Maas en de Romeinse heirbaan. De straat loopt evenwijdig met de meest westelijke arm van de Maas. De eerste kerk lag, zoals de meeste kerken in de Maasdorpen, aan de stroom; zij bevond zich tegenover het kruispunt van de de Schiervellaan met de Pastoorstraat, op de plaats van de huidige kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Aan de de Schiervellaan lagen ook de twee belangrijke Loonse lenen, Olmenhof of Verschuylenhof (nummer 5), en Biessenhof, thans kasteel Ommerstein (nummer 1).

Van de eerste kerk van Rotem is vrijwel niets bekend; mogelijk dateerde ze uit de 11de of 12de eeuw. Het was een kleine kerk, opgetrokken uit Maaskeien, en werd in 1568 geplunderd door de troepen van Willem van Oranje. Ze verdween na 1834, toen begonnen werd met de bouw van de nieuwe kerk, in het nieuwe centrum van het dorp ten westen van de heirbaan.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • CUYPERS N., Geschied- en heemkundekring Rotem 1986-1996. Kroniek en andere verhalen, 1996.
  • SEVRIJNS P. - SEGERS W., De Heerlijkheid Rotem, Rotem, 1966, 23-28.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rotem

Rotem (Dilsen-Stokkem)

omvat Gietijzeren kruis

de Schiervellaan zonder nummer, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Hoeve

de Schiervellaan 12-14, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Hoeve

de Schiervellaan 27, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Hoeve

de Schiervellaan 34, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

de Schiervellaan zonder nummer, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Kasteel Ommerstein

de Schiervellaan 1, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Kasteelhoeve van Ommerstein

de Schiervellaan 3, 3A-D, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Maaslandse hoeve

de Schiervellaan 10, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat U-Vormige hoeve

de Schiervellaan 25, Dilsen-Stokkem (Limburg)

omvat Verschuylenhof

de Schiervellaan 5, 5A-D, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.