Blankenbergse Steenweg (Sint-Pieters-op-de-Dijk)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Blankenbergse Steenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte steenweg van Brugge naar Blankenberge, die het oostelijk grondgebied van Zuienkerke doorkruist. In 1722 wordt bij de Staten van Vlaanderen een aanvraag ingediend door de gemeente Blankenberge, die klaagt over de slechte verbinding met het binnenland, voor het bekomen van een "calcydewegh" naar Brugge. Dit was enkel mogelijk via de "Dulleweg" of de "Gentele" (Blankenbergse Dijk), twee eeuwenoude dijken. Uit vijf alternatieven wordt gekozen voor: behoud van het bestaande traject tot aan de Sint-Pieterskerk, en vanaf daar een nieuwe, rechte weg dwars door het landschap naar de kerk van Uitkerke. In 1724 is de weg al berijdbaar waardoor de Blankenbergse Dijk en de Dulleweg tot eenvoudige landwegen vervallen. Verbreding van de Blankenbergse Steenweg in 1963.

De straat behoudt lang een open landschappelijk karakter. Volgens kaartenmateriaal concentratie van bebouwing rond de Scheepsdalebrug enerzijds en aan de kerk van Sint-Pieters anderzijds. Op een kaart van circa 1651 staat de Blankenbergse Steenweg afgezoomd met bomen en tal van beboste percelen, verder weergave van het goed de "Patente" (Blankenbergse Steenweg nr. 120) en het kruispunt Dulleweg-Gentele en Blankenbergse Dijk met de kerk (Blankenbergse Steenweg nr. 233) en bebouwing in de dorpskern. Een kaart van 1828 geeft hetzelfde beeld.

Het huidige straatbeeld komt voornamelijk tot stand in de eerste helft van de 20ste eeuw. Het beeldbepalende hoekhuis nr. 1 van circa 1955 valt op door ligging en hybride architectuur. De aansluitende huizenrij dateert overwegend uit de jaren 1920-1930. Hoofdzakelijk breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerd zadeldak. Woningen opgetrokken in historiserende stijl of in een vrij eenvoudig opgevatte modernistische stijl. In 1923 wordt het bouwblok tussen de Sint-Pieterszuidstraat en de Sint-Pietersnoordstraat ingenomen door woningen gebouwd in opdracht van het "Samenwerkende Vennootschap Brugsche Goedkoope Woningen" zie Sint-Pieterstuinwijk. Verder een aantal kleine villa's met cottageallure. Naast de dominerende woonfunctie, ook nog commerciële functie onder meer ondergebracht in de oude papierfabriek Viaene (Blankenbergse Steenweg nr. 161) en nieuw gebouwde distributiecentra. In de tweede helft van de 20ste eeuw worden de nog onbebouwde percelen ingenomen door nieuwe woningen. Sociale functie door de aanwezigheid van de godshuizen "MOULAERT" (zie nrs. 188-196) op de plaats van vijf huisjes van de dis van Sint-Pieters. In 1959 gerealiseerd in opdracht van G. Moulaert en ontworpen door architecten Luc en Antoine Dugardyn (Brugge); deze laatst gebouwde godshuizen op Brugse grondgebied liggen als enige buiten de middeleeuwse omwalling. Voorts wordt een pedagogisch-culturele functie ingevuld door het parochiaal centrum "De Toren" en het cultuurcentrum "De Dijk" (nrs. 217-219). Het straatgedeelte voorbij de spoorwegbrug is schaars bebouwd, er staan enkele huizen uit het interbellum. De oostzijde wordt ingenomen door een wijk met sociale woningen (Blauwhuisstraat, Blauwe Poort) tot stand gekomen in de jaren 1980. Verder ligt het industrieterrein de "Blauwe Toren" met de straten Monnikenwerve, Hoge Hul, Kleine Monnikenwerve, Krinkelstraat, Kleine Pathoekeweg. Het industrieterrein wordt nog altijd uitgebreid met nieuwe bedrijven.

  • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nrs. 1501, 1512.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 593/1923.
  • COORNAERT M., De topografie, de geschiedenis en de toponymie van Sint-Pieters-op-den-Dijk tot 1899, Brugge, 1972, p. 142 en 158.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 29.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Alleenstaande interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 269, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Café van 1938

Blankenbergse Steenweg 250, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Dorpskom Sint-Pieters-op-den-Dijk

Blankenbergse Steenweg (Brugge)

omvat Fabriek Viaene van papierwaren en kartonnage

Blankenbergse Steenweg 161, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herberg De Barrière

Blankenbergse Steenweg 257-259, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Blankenbergse Steenweg 182, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve De Kolve

Blankenbergse Steenweg 363, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Tempelhof

Blankenbergse Steenweg 183, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 83, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 81, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 77, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 63-65, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 53, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Blankenbergse Steenweg 283, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning en garage

Blankenbergse Steenweg 216, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel De Patente

Blankenbergse Steenweg 120, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Klooster van de onbevlekt ontvangen zusters en school

Blankenbergse Steenweg 217-219, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee wachthuizen

Blankenbergse Steenweg 260-262, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee woonhuizen en garage Ste-Christophe

Blankenbergse Steenweg 43-45, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Suzanne - Elvaltine

Blankenbergse Steenweg 99, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Villa Ter Poel

Blankenbergse Steenweg 187-191, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Blankenbergse Steenweg (Dudzele)

Blankenbergse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.