Ruddershove

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naam voor straat en domein waar het ziekenhuis AZ Sint-Jan is gevestigd. Op 5 maart 1956 was er een principieel akkoord om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Architect Josef Lantsoght (Brugge) kreeg de opdracht om de plannen te tekenen. De inplanting gebeurde op een domein van 46 hectaren, deel uitmakend van de hoeve Wijnenburg. Het gebouw, afgewerkt in 1976 bestaat uit verschillende blokken. Het zogenaamde beddenhuis bestaat uit vijftien verdiepingen, het medisch-technisch blok telt acht verdiepingen. Ten westen hiervan het therapieblok en het geriatrisch blok, ten zuiden het restaurant, het auditorium en de kapel. Aan de oostzijde bevinden zich de stookcentrale, technische werkplaatsen en loods voor afval en linnen.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 197.
  • VAN OYEN M., Het AZ-Sint-Jan te Brugge, Brugge, p. 10.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.