Havenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Havenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte straat met recht tracé van Fort Lapin naar de Lodewijk Coiseaukaai. De naam van de in 1907 aangelegde straat verwijst naar het nabijgelegen havengebied want de straat is in feite de belangrijkste toegang tot de haven.

Bebouwing oorspronkelijk in functie van de havenwerkzaamheden. Vroeger ook meerdere café's die nu een andere bestemming hebben gekregen.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 79.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Café

Havenstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Café De Warande

Havenstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Café van 1929

Havenstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Café van 1931

Havenstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis Shiphotel

Havenstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Industrieel gebouw

Havenstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.