Krakeleweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Krakeleweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende weg die loopt van de Sint-Pieterskaai naar het havengebied, tussen het Pierre Van Damme- en Emile Cousindok (cf. Zeebrugge). De straat werd wellicht aangelegd tijdens de havenwerken circa 1900 hoewel de naam pas dateert van 1934 en verwijst naar de Krakelesas of Monnikenspeie gelegen aan de vroegere monding van het Lisseweegs Vaartje (cf. Sint-Pieters) en reeds vermeld in 1331. Tijdens de havenwerken wordt het laatste stuk van het Lisseweegs Vaartje 500 m westwaarts verlegd. Naast de sas lag een herberg met dezelfde naam die heden blijft doorbestaan in een nieuwe horecazaak.
Langs de weg ligt de in onbruik geraakte spoorweg van de goederentrein.

Verspreide bebouwing hoofdzakelijk met werkplaatsen, magazijnen en fabrieken. De oudste panden gaan terug tot het begin van de 20ste eeuw.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 120.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.