Lodewijk Coiseaukaai

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Lodewijk Coiseaukaai

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Havenstraat naar Herdersbruggestraat op het grondgebied Dudzele. Naamgeving naar Lodewijk Coiseau (1846-1909) die als ingenieur en aannemer van openbare werken de werkzaamheden voor het aanleggen van de Zeebrugse haven en het graven van het zeekanaal circa 1900 leidde.

Straat met recht tracé en bebouwing in functie van het nabijgelegen Boudewijnkanaal. Ter hoogte van de Havenstraat, aanwezigheid van de douanekantoren (cf. nummer 2) en de dienstwoning van de havenmeester (nummer 1). Verder verloop van de straat, overgaand in het grondgebied Dudzele, wordt gedomineerd door grootschalige bedrijfsgebouwen vooral te situeren aan het kanaal. De overzijde wordt gedomineerd door een open landschap onder meer met het domein van kasteel "Ten Berge" (cf. Dudzeelse Steenweg nummers 311-313).

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 134.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Dienstgebouw van de havenmeester

Lodewijk Coiseaukaai 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Douanekantoren van haven

Lodewijk Coiseaukaai 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.