Ronsaardbekestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Ronsaardbekestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Dudzeelse Steenweg en de Koolkerkse Steenweg, aangelegd in 1925 en zogenaamd naar de Ronsaardbeek. Deze liep oorspronkelijk tot aan de stadswallen (eventueel uitmondend in de Leet) en werd gedeeltelijk gedempt in 1925 bij de uitbreiding van Sint-Jozef. De straat wordt overwegend gedomineerd door woonfunctie; daarnaast ook parochiecentrum, klooster- en schoolgebouwen.

Gesloten bebouwing met meestal eenvoudige woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerde zadeldaken, soms met voortuinen. Het einde van de straat wordt gedomineerd door eenheidsbebouwing. Nummers 90-118 dateren van 1930 en 1931, de gevelrij wordt gekarakteriseerd door een strak ritme enkel gedifferentieerd door betonnen lateien. De gevels van nummers 120-134 (1938-1939) hebben een roodbakstenen parement. Verder gevels met licht historiserende inslag onder meer nummer 22 (van 1930), soms met gebruik van contrasterende geglazuurde bakstenen cf. nummers 19-21 (van 1926). De gevels van nummers 6 en 9 (van 1936) vertonen elementen uit de nieuwe zakelijkheid. Nummer 39 is een kleine, alleenstaande villa.

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 111/1926, nummers 145 en 1080/1930, nummer 816/1931, nummers 75 en 90/1936.
  • GOOSSENS A., De grote en de kleine wereld van Sint-Jozef. Brugge, 2002, pagina 16.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 180.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Kloostergebouwen met kapel

Ronsaardbekestraat 55, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie bij de Sint-Jozefskerk

Ronsaardbekestraat 53, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat School en parochiezaal

Ronsaardbekestraat 57-59, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee interbellumwoningen

Ronsaardbekestraat 86-88, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.