Ronselarestraat (Koolkerke)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Ronselarestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zijweg van de Dudzeelse Steenweg, lopend over het grondgebied Dudzele en eindigend op het grondgebied Oostkerke. De straat volgt de loop van de Ronselarebeek. Licht gebogen straat, wordt reeds vermeld in documenten van 1259 als "Rondsardswech". Tot in het midden van de 17de eeuw worden varianten als "Ronsaertweg" gebruikt maar ook op een kaart van 1715 staat de straat aangeduid met deze naam. Vanaf de 19de eeuw wordt uitsluitend de huidige naam gebruikt.
Straat met vanouds een agrarisch karakter. Tot op heden aanwezigheid van een aantal historische hoeves zoals de hoeve "Ter Hemelbeke" (nummer 30), de hoeve "Reigersvliet" (nummer 49), de hoeve "Ter Ronselaere" (nummer 71) en de hoeve "Rode Poort" (cf. Dudzeelse Steenweg nummer 540). Ook woningen uit de jaren 1960-1990.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen, nummer 585.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 180.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, p. 12.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Hoeve Ter Hemelbeke

Ronselarestraat 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Ter Ronselaere

Ronselarestraat 71, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Ronselarestraat (Dudzele)

Ronselarestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.