Sint-Jozefsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Sint-Jozefsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Ter Looigemweg naar de Sint-Jozefsstraat. Korte, rechte straat bedekt met kasseien. De nieuwe straat is aangelegd in 1931, in het kader van het urbanisatieproject van de in 1932 gestichte parochie Sint-Jozef. De naam houdt verband met de aanwezigheid van de Sint-Jozefskerk.

Woonstraat gedomineerd door eenheidsbebouwing deeluitmakend van een sociaal woonproject door de Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen. Eenheidsbebouwing van ca. 1931 met lage huizen van twee traveeën onder zadeldak en met bakstenen punt- of lijstgevels.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.