Sint-Jozefsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Sint-Jozefsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Rondsaardbekestraat en de Jacob van Maerlantstraat. Rechte straat, bekleed met betonklinkers en aan de zijkanten gekasseide parkeerstroken. De aanleg dateert van 1931 in het kader van het urbanisatieproject voor de pas gestichte parochie Sint-Jozef. Naamgeving verwijst naar de nabijgelegen Sint-Jozefskerk (zie Ter Looigemweg nummer 6).

Woonstraat onder meer met sociale woningen van 1931 opgericht door de Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen en verder vooral bebouwing uit de jaren 1950 en 1960; tevens bescheiden commerciële activiteit. Hoofdzakelijk eenheidsbebouwing met huizen van twee traveeën en twee bouwlagen, al dan niet onder gemansardeerd zadeldak. De gevels van nummers 3-9 (circa 1932) worden gekarakteriseerd door blokramen, de gevels van nummers 20-26 hebben historiserende elementen. Schoolfunctie zie de basisschool "De Komme" (Ronsaardbeekstraat).

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 984/1931.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge 1977, pagina 195.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Interbellumwoning

Sint-Jozefsstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.