Ten Bergeweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Ten Bergeweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende zijweg van de Dudzeelse Steenweg. De naam, toegekend in 1935, verwijst naar het nabijgelegen kasteel "Ten Berge".

De weg loopt oorspronkelijk in een bocht naar de Vieringstraat en wordt pas sinds 1974, op vraag van de toenmalige eigenaar van het kasteel Baron Ernest van Caloen, rechtstreeks verbonden met de brug en toegangspoort tot het kasteel.

De straat is deels voorzien van een kasseien wegdek, aan de kant van de Dudzeelse Steenweg geflankeerd door (18de-19de-eeuwse?) arduinen pilaren.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 210.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Ten Bergeweg 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.