Ter Looigemweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Ter Looigemweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte weg lopend van de Graaf de Mûelenaerelaan tot aan de Pannebekestraat. De straatnaam verwijst naar het nabijgelegen leengoed "Ter Looghem", ontstaan in de 13de eeuw en met vermelding in 1805 van een "speelhuys". Het domein verdwijnt voor de aanleg van de parochie.

De nieuwe straat is aangelegd in 1928. Het wegdek is bekleed met betonklinkers, de voetpaden zijn beplant met bomen. Woonstraat gedomineerd door eenheidsbebouwing van rijwoningen met voortuinen, opgetrokken in 1931, dat deel uitmaakt van een sociaal woonproject door de Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen, o.m. de nrs. 18-34 ontworpen door architect Albrecht Seys (Brugge). Aan de onpare kant worden de gevels van nummers 13-23 gekarakteriseerd door bepleisterde lateien, nummer 17 heeft vensters met bewaard houtwerk. Aan de pare kant zomen de nummers 34-18 het bouwblok met de Korendragersstraat, Sint-Jozefsplein en Sint-Jozefstraat af. Voorts eenvoudige huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Sommige gevels worden verlevendigd met speklagen.

Naast wonen is er een bescheiden commerciële activiteit. Religieuze functie cf. de Sint-Jozefskerk en pedagogische functie cf. de aanwezigheid van een lagere gemeenschapsschool met ingang aan de Pannebekestraat.

Kerkplein met platanen, plantsoen en parking. Bronzen beeldje van "Georges'tje", een gekende inwoner van Sint-Jozef, opgericht in 2002 in het kader van "Brugge, culturele hoofdstad van Europa". Arduinen sokkel met opschriften "GEORGES'TJE / VAN DE / GILDE", "KIWANIS / BRUGGE / ERVEN LOUIS / RAMON / NATUURSTEEN / 2002", op de achterzijde "FEESTCOMITE / SINT-JOZEF"; beeld gemaakt door Etienne Dickx (Brugge).

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 984/1931.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, pagina 212.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, pagina's 8-9, nummer 29.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Parochiekerk Sint-Jozef

Ter Looigemweg 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand burgerhuis

Ter Looigemweg 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.