Vieringstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vieringstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landweg, vertrekt vanaf de Dudzeelse Steenweg en leidt naar het kasteel "Ten Berge". De straat maakte deel uit van de oude Vieringweg, reeds vermeld circa 1300 als "Vyringhewech". De huidige naam dateert van 1935.

Afgezien van het kasteel "Ten Berge" (zie Dudzeelse Steenweg nummer 311-313) rest er van de voormalige, schaarse bebouwing (hoeves) niets. Er situeren zich aan de zuidkant, overblijfselen van twee terpen gelegen op een vroegere kreekrug. Ten westen van het kasteel "Ten Berge" lag het kasteelgoed "Rosières" dat verdwijnt met de aanleg van de haven circa 1900. Dit domein ging wellicht terug tot de 13de eeuw doch de oudste vermelding "den goede genaemt Roziers" dateert van 1548. De site bestond uit een motte en kasteel, beide met omwalling, en een bijhorende boerderij. Op een kaart van 1715 staat het kasteel afgebeeld met boomgaard en lusttuin.

  • Rijksarchief Brugge, Watering van Blankenberge, nummer 703.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 222.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, p. 17, nummer 131; p. 18, nummer 147.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.