Plockroy

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Deelgemeente Wijshagen
Straat Plockroy

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Meeuwen-Gruitrode (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Plockroy of Plokrooi is het gehucht ten zuiden van de dorpskern, dat zich als een straatdorp uitstrekt langs de gelijknamige straat. Ondanks het feit dat de meeste hoeven hier grondig verbouwd werden, is het een typische rivierdalnederzetting in de Abeekvallei en toont nog duidelijk de historische samenhang tussen akkers, heide en beekvallei, waarvan de kleine, Kempische landbouwgemeenschap afhankelijk was; de bebouwing bestaat uit langgestrekte hoeven (nok loodrecht op de straat), met historisch stabiele, opstrekkende percelering en plaggenbodems, thans verlaten hooilanden en turfputten, en het verderop gelegen heidegebied. In 1726 worden de hoeven Geerkenshof en Ruttenhof hier vermeld.

  • De Vlaamse Landschapsatlas, OC-GIS-Vlaanderen, Brussel, 2001.
  • GRAUWELS J., De aartsdiakonale visitaties van het dekenaat Maaseik (1646-1726), (Het Oude Land van Loon, 38, 1983, p. 225-230).

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijshagen

Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode)

omvat Kapel van Plockroy

Plockroy 59, Meeuwen-Gruitrode (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.