Teksten van Burgerhuis in art-nouveaustijl

Burgerhuis in art-nouveaustijl (2016)

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Th. Hofmann, naar een ontwerp door de architect John Van Beurden uit 1910.

De woning Hofmann behoort tot het vroege oeuvre van John Van Beurden, die als architect actief was van 1904 tot eind jaren 1950. Vóór de Eerste Wereldoorlog paste hij voor burgerhuizen in de stad zowel een art-nouveau- als een beaux-arts-idioom toe, en voor woningen in landelijke verkavelingen de cottagestijl. Zijn belangrijkste realisatie uit deze periode in Antwerpen is de Beurs voor Diamanthandel in de Pelikaanstraat, die hij in 1912 samen met de architect Jan Vanhoenacker ontwierp. Van 1920 tot omstreeks 1930 was Van Beurden geassocieerd met Vanhoenacker en de architect Jos Smolderen.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, met gebruik van witte natuursteen voor hoekblokken, lateien, lekdrempels, de puilijst en het balkon, en blauwe hardsteen voor de plint. Geleed door de puilijst en het klassieke hoofdgestel, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met consoles en balustrade. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, op begane grond en tweede verdieping met afgeronde bovenhoeken. Het art-nouveau-karakter berust op de vormgeving van de gebogen lekdrempels met spuwers, en de kleurrijke mozaïeken met bloemmotieven en guirlandes in zweepslagstijl op de borstwering van de tweede verdieping en in het hoofdgestel. Een kwartholle houten kroonlijst met consooltjes vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en de gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken, met pomphuis en wc in de achterbouw. In het bouwdossier ontbreken de plattegronden van de bovenverdiepingen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 956#3080.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2016


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/188982 (geraadpleegd op 13-05-2021)


Burgerhuis in art-nouveaustijl (1992)

Enkelhuis met art-nouveaugetinte mozaïeken op de borstweringen en in de fries: gestileerde florale motieven en guirlandes.


Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum: 1992


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10974 (geraadpleegd op 13-05-2021)