Dirk Boutslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Dirk Boutslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Dirk Boutslaan, voorheen Koning Albertstraat genoemd, werd aangelegd dwars door de voormalige Slachthuiswijk, die zich grosso modo uitstrekte tussen de Sint-Pieterskerk, de Brusselsestraat, de Lei, Craenendonck en de Mechelsestraat. Omwille van hygiënische en esthetische redenen, maar ook om de haarden van sociale onrust voor eens en voor altijd de kop in te drukken, werd de Slachthuiswijk in het begin van de 20ste eeuw systematisch onteigend en gesaneerd. Bedoeling was een nieuw stadskwartier te creëren, dat - volledig verfraaid - de pas gerestaureerde Sint-Pieterskerk en het nieuwe Postgebouw in evidentie zou stellen. In deze optiek zou de voormalige Koning Albertlaan een belangrijke rol spelen als perspectiefas op het westportaal van de Sint-Pieterskerk, met vrij zicht op de kerk van aan de Lei. Versneld door de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog, werd de gesaneerde Slachthuiswijk opgenomen in het project van de wederopbouw. In dit kader werd de Dirk Boutslaan aangelegd en in de jaren 1920-1930 bebouwd met rijkere burgerhuizen en herenhuizen in de zo typische wederopbouwstijl, hier echter - in tegenstelling tot veel andere Leuvense straten - met sterk eigentijdse accenten, die zich hoofdzakelijk vertalen in art deco-ornamenten en modernistische schema's en vormen. Stilistische uitzonderingen hierop vormen de panden nr. 21 en 36.

Tussen de gebouwen van het stedelijk Conservatorium (nrs. 60-62) en de Dijle ligt het vijfhoekige, zogenaamde "Koning Albertplein". Het gedeelte tussen de meander van de Dijle en de straat is aangelegd als parkje met zicht op de fraaie huizenrij van de Lei.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Relaties

maakt deel uit van Leuven

Leuven (Leuven)

omvat Borstbeeld van Koning Albert I

Dirk Boutslaan zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Dirk Boutslaan 13-15, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Dirk Boutslaan 17, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Dirk Boutslaan 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis in modernistische stijl

Dirk Boutslaan 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuizen

Dirk Boutslaan 16-18, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Geheel van bel-etageburgerhuizen

Dirk Boutslaan 20-26, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Herenwoning

Dirk Boutslaan 54, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoogbouwwijk Sint-Maartensdal

Sint-Maartensdal 1-7 (Leuven)

omvat Nationaal Monument van de Weerstand

Dirk Boutslaan zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stedelijk Conservatorium

Dirk Boutslaan 60-62, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.