Ven

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Ven

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Maaseik (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Venweg vormt de kern van het oude gehucht Ven (Hameau Venne op de Ferrariskaart, 1771-77), gelegen in het noordoostelijk gedeelte van het grondgebied van Maaseik. De straat noemde oorspronkelijk Koeweg: het was een zogenaamde driftweg, waarlangs men de koeien naar de wei dreef. Het gehucht ontstond in de 14de - 15de eeuw bij de ontginningsbeweging van dit dekzandgebied, die vertrok vanuit Aldeneik en Mijnecom, en vanuit Ven voortliep naar het meer westelijk gelegen gehucht Gremelslo.

Van de oorspronkelijke, belangrijke hoeven die zich in Ven bevonden en die aangeduid zijn op de Ferrariskaart, behield alleen het Windhuishof (nummer 40) resten van haar oude kern; het Coolenhof of Kollenhof (nummer 35) en het Vennerhof of Venderhof (nummer 48) zijn volledig verbouwd; beide zijn oude stichtingen, die opklimmen tot de ontginningsperiode; het Venderhof was eigendom van de capucienessen van Maaseik. Ook het Bosscherhof (nummer 10), een stichting uit de eerste helft van de 19de eeuw, aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845), is thans volledig gewijzigd.

  • MERSCH G. in: Maaseik. Ontstaan en groei van een grensstad, Antwerpen, 1994, p. 131-147.
  • SCHROE E., Inbeslagneming en verkoop van goederen in het Kanton Maaseik tijdens de Franse overheersing (1795-1814), Katholieke Universiteit te Leuven, Leuven, 1955.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maaseik

Maaseik (Maaseik)

omvat Hoeve Windhuishof

Ven 40, Maaseik (Limburg)

omvat Wegkapel

Ven zonder nummer, Maaseik (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.