Vlakerweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Vlakerweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Maaseik (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Vlakerweg vormt de kern van het noordwestelijk gedeelte van het grondgebied van Maaseik. Hij bakent de zuidelijke grens van het gehucht Gremelslo af. Het gehucht ontstond in de periode van de ontginning van de dekzandgebieden rondom Maaseik, waarschijnlijk in de 14de of 15de eeuw, in een ontginningsbeweging die ontstond vanuit Aldeneik of Mijnekom en over Ven naar Gremelslo liep. Dit gehucht bezit een aantal belangrijke hoeven met oude kern.

Op de Ferrariskaart (1771-77) staan reeds afgebeeld: het Steenbrughof (nummer 38, Cense Steenbrugge), het Oudenhof (nummer 16), het Nieuwenhof (nummer 8), (Cense Nieuwenhof), het Geenvoorthof (Geenveurderweg nummer 9) en het Ergerhof (Krekershofweg nummer 24). Van deze hoeven behielden alleen het Oudenhof en het Nieuwenhof geheel of gedeeltelijk hun oorspronkelijk uitzicht. De overige hoeven zijn volledig verbouwd. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) staan het Vlakenhof (een stichting uit de eerste helft va de 19de eeuw), het Steenbrughof en het Geenvoorthof (Geenveurt Ferme) afgebeeld als tweeledige hoeven; in de eerste helft van de 19de eeuw is ook de hoeve De Kluis ontstaan, thans horend bij Nieuwenhof.

  • MERSCH G. in: Maaseik. Ontstaan en groei van een grensstad, Antwerpen, 1994, p. 131-147.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maaseik

Maaseik (Maaseik)

omvat Hoeve De Kluis

Vlakerweg zonder nummer, Maaseik (Limburg)

omvat Hoeve Oudenhof

Vlakerweg 16, Maaseik (Limburg)

omvat Kasteel met gesloten hoeve Nieuwenhof

Vlakerweg 6-8, Maaseik (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.