Waalvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Waalvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tweeledig rechthoekig plein doorsneden door de Fabiolalaan. Centrale parking, ontstaan na de demping van de oude Leie in 1923. Straatbeeld voornamelijk gekenmerkt door nieuwbouw o.m. het centraal gelegen cultureel centrum. Voorts enkele behouden arbeiderswoningen uit het interbellum o.m. nr. 25 verfraaid door het gebruik van witte sierbaksteen en nr. 106-108 van 1935, naar ontwerp van R. Van Assche (Menen) getypeerd door lateien van granito.

* Achter de woningen nrs. 41-53, bevinden zich de restanten van het bastion nr. 11 behorend tot de vesting van de Hollanders (1817-1830) beschermd als monument bij M.B. 23 februari 2001. Het betreft de linkerface en de rechterface en -flank met daarin vier kazematten. De vestingsmuur, opgetrokken uit voornamelijk rode baksteen en ongeveer twee meter breed, vormt een scheiding tussen de ongeveer twee meter lager gelegen percelen uitgevend op de Noordkaai en de hoger gelegen percelen aan de Waalvest. De vier aaneengesloten kazematten met rechthoekige plattegrond bevinden zich met hun langsrichting parallel aan de Waalvest. Het betreft eenbeukige kelders opgetrokken in rode baksteen onder dito tongewelf, met elkaar verbonden via twee doorgangen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00469, W/01363.

STADARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 2245.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Waalvest 15, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Waalvest 21, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Waalvest 7, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Restanten van oude vestingen

Ter Wallestraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, Benediktinessenstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.