Quinten Metsysplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Quinten Metsysplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Quinten Metsysplein is het enig gerealiseerde plein binnen de rastervormige 19de-eeuwse urbanisatie van het oostelijke uitbreidingsgebied tussen Diestsestraat en Tiensestraat, waarvoor stadsarchitect F. H. Laenen tussen 1836 en 1839 de plannen uittekende (zie Martelarenplein). Het vormt een vierkant plein dat overhoeks gekruist wordt door de rechtlijnige assen Bogaardenstraat/Dagobertstraat en Arnould Nobelstraat/Burgemeesterstraat.

Tot stand gekomen in de jaren 1840-1860 - samen met de hoekbebouwing van de voormelde straten - en aanvankelijk "Luiks plein" genaamd, werd het later vernoemd naar de bekende Vlaamse schilder Quinten Metsys (Leuven 1466 - Antwerpen 1530), die in 1491 vrijmeester werd te Antwerpen en aldaar omtrent 1500 de Antwerpse School stichtte. Op de inmiddels gesloopte zuidelijke gevelwand - vergund in 1857 - en het schaalvergrotende appartementsgebouw nr. 1 na, getuigende resterende pleinwanden nog van de oorspronkelijke bebouwing, zij het met minder of meer ingrijpende latere aanpassingen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 22917 (bouwverg. 20.10.1857).

  • CELIS J., De Leuvense stationswijk, 1875-1875. Het ontstaan en de ontwikkeling van een stadsbeeld in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatverhandeling K.U.Leuven, 1985-1986, p. 109.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Relaties

maakt deel uit van Leuven

Leuven (Leuven)

omvat Pleinbebouwing

Quinten Metsysplein 2-10, 3-9, Arnould Nobelstraat 1, 2, Bogaardenstraat 80, 121, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.