Buiten Smedenvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Buiten Smedenvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbinding tussen Buiten de Smedenpoort en Bevrijdingslaan voor fietsers en voetgangers evenwijdig lopend met de binnengracht. Naamgeving verwijst naar nabijgelegen Smedenvest.

Begin wordt ingenomen door voormalige bedrijfsgebouwen van de weverij Vanden Reeck. Woonhuis van familie (Lange Vesting 112) toegankelijk via Buiten Smedenvest.

Aan de Smedenpoort wordt het begin van de straat getypeerd door ijzeren hekwerk gevat tussen arduinen zuilen met bolornament.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 38.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de...

omvat Katoen- en wolweverij Vanden Reeck

Buiten Smedenvest 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.