Canadaplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Canadaplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Druk verkeersknooppunt waar de Gistelse Steenweg, de Torhoutse Steenweg en Stationslaan samenkomen. Naamgeving van plein herinnert aan de Bevrijding van de gemeente in 1944 door de Canadese troepen.

Bebouwing vanaf ca. 1936 tot stand gekomen. Overwegend woonhuizen, soms met handelsfunctie zie nummer 1, gebouwd in typische interbellumstijl, met uitzondering van nummers 7-8 in eclectische stijl. De ene meer uitgewerkt dan de andere. Nummers 5-6 met verharde voortuin en eenvoudige bakstenen gevels met onder meer typerende volumewerking en uitwerking van het deurportaal.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 41.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Sint-Andries

Sint-Andries (Brugge)

omvat Café naar ontwerp van Herman Van Santen

Canadaplein 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkteken ter nagedachtenis van de bevrijding van Brugge door de Canadezen

Canadaplein zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch woonhuis

Canadaplein 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel bestaande uit twee eclectische burgerwoningen van 1936

Canadaplein 7, 8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Suikeresdoorn als vredesboom

Canadaplein zonder nummer (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.