Brusselsesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Brusselsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sterk stijgende uitvalsweg ten zuiden van het centrum richting Strombeek-Bever, tussen de Wolvertemsesteenweg en de Spaande Lindebaan.

Oorspronkelijk een holle weg die deel uit maakte van de historische noord-zuid-as tussen Brussel en de Rupel te Ruisbroeck; in de 16de eeuw "'s Heerenstraet" genoemd, later "Brusselschebaen". Op het einde van de 18de eeuw gekasseid. Naar aanleiding van de aanleg van de buurtspoorwegen in 1887 werd de steenweg verbreed en circa 1911 op de hoek met de Wolvertemsesteenweg een station en stelplaatsen opgetrokken. In 1984-85 werden de tramsporen verwijderd en de Brusselsesteenweg nogmaals verbreed en rechtgetrokken.

Tot ver in de tweede helft van de 19de eeuw quasi onbebouwd gebleven met uitzondering van enkele panden ter hoogte van de Maalbeek. Heden zeer heterogene bebouwing met in het begin van de straat voornamelijk rijhuizen uit eind 19de-begin 20ste eeuw en vanaf de Luiaardweg vrijstaande villabouw eveneens uit de 20ste eeuw.

Nummer 37 "In den Hert", opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977, werd gedeeltelijk gesloopt. De lager gelegen boerderij met herberg aan de noordoever van de Maalbeek bestond uit een drietal volumes waarvan het 17de-eeuwse woonhuis annex herberg werd gesloopt in 1984-1985 bij de heraanleg van de steenweg. De langsschuur is "1879" gedateerd. De parallel gelegen stal werd in zijn huidige volume in 1909 op het kadaster ingetekend maar bezit een oudere kern, getuige hiervan het lagere stalgedeelte met ouder metselwerk en afgewolfd zadeldak aan de achterzijde. De naam blijft voortleven in een café aan de overzijde van de straat (nummer 20).

Naast nummer 81 witstenen getrapt monument met bronzen plaat ter ere van de Gaston Geleyn (1892-1946), portretschilder van koning Albert I, die hier woonde. De woning werd gesloopt.

Nummer 99 "Koninklijk Atheneum" opgetrokken vanaf de jaren 1960 en steeds verder uitgebreid tot een omvangrijk scholencomplex dat achter de huizen van de Brusselsesteenweg doorloopt en reikt van aan de Lagesteenweg tot aan Speelbroek.

  • Gemeentearchief Grimbergen: doos 501.34, wijziging straatnamen, 24 april 1980.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: nummer 37: 1909/13 en 1985/26.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl. 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 186-187.
  • DELESTRE, J.B.; Uit het verleden van Grimbergen, deel II, bewerkte en geannoteerde uitgave, Grimbergen, 1987, p. XVIII, 192, 208 en 211.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Burgerhuis

Brusselsesteenweg 94, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat De Lucashoeve

Brusselsesteenweg 170, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Dorpswoning

Brusselsesteenweg 50, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Grote gesloten hoeve

Brusselsesteenweg zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand

Brusselsesteenweg 88, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Herberg In den Hert

Brusselsesteenweg 37, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekpand en reeks burgerhuizen

Brusselsesteenweg 1, 5-9, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Modernistisch burgerhuis

Brusselsesteenweg 60, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Reeks arbeiderswoningen

Brusselsesteenweg 98-104, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Stelplaats van de buurtspoorwegen

Brusselsesteenweg 2, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Woon- en handelspand

Brusselsesteenweg 28, 28A, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.