Grimbergsesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Grimbergsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Grimbergsesteenweg ligt in het verlengde van de Spaanse Lindebaan en loopt in zuidelijke richting naar het centrum van Strombeek-Bever. Eertijds "Haenestraete", later "Brusselsesteenweg" en sinds 1980 Grimbergsesteenweg genoemd.

Het "Hanenhof", opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977, toen nog gelegen aan de Brusselsesteenweg, werd gesloopt. Deze gesloten hoeve met gebouwen uit 1867, (zie gedateerd poortgebouw) stond in 1620 bekend als "Hoeve van Blitterswijck".

  • Gemeentearchief Grimbergen: doos 501.34, wijziging straatnamen, 24 april 1980.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl. 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 186-187.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 191.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Domein van de psychiatrische kliniek Sint-Alexius

Grimbergsesteenweg 40 (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.