Hoge Beekkant

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Hoge Beekkant

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).
  • Inventarisatie Grimbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deels verharde, elleboogvormige weg aan de zuidoever van de Maalbeek, tussen de Brusselsesteenweg en de Spiegelhofvoetweg.

"Onze-Lieve-Vrouwkapel" opgericht in 1955 door Louisa De Greuckel uit dankbaarheid voor de genezing van haar moeder en broer. Bakstenen kapelletje op vierkant grondplan onder leien zadeldak bekroond met een ijzeren kruis. Getoogde nis afgesloten door glas en een ijzeren hekje boven een arduinen steen met opschrift: "AVE / MARIA / 1955". In de nis staat een mantelmadonna die jaarlijks meegedragen werd in de ommegang.

Van de drie 19de-eeuwse hoeven die kort vermeld worden in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977 werd nr. 29 gesloopt.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 188.
  • B.T.K. LEEFMILIEU, Inventaris kapellen Grimbergen, onuitgegeven studie van de gemeente Grimbergen, 1979, nr. 15.
  • VAN WETSWINKEL, J., Grimbergse kapellen: de Biesthoek, in Eigen Schoon, jg. 13, nr. 2, juni, Grimbergen, 2002, p. 7.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Langgestrekt hoevetje

Hoge Beekkant 31, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Langgestrekte hoeve

Hoge Beekkant 35, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.