Onze-Lieve-Vrouwstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Onze-Lieve-Vrouwstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte verbindingsweg tussen het Gemeenteplein en de Vilvoordsesteenweg voorheen "Cruysstraetje", "Heylig Straetje" en "Heilige Kruisstraat" genoemd. Aangeduid in het kaartboek van de Abdij van 1699 als een onbebouwde straat waarbij het stuk grond tot aan het huidig Schuttershofstraatje werd ingenomen door het schuttershof. Deze zijde werd bebouwd vanaf de 18de eeuw, op de kaart van Ferraris (1771-1778) nog sporadisch, op het Primitief plan (1821) zo goed als volledig. Op de hoek met de voetweg Sleutelstraatje, werd in de eerste helft van de 18de eeuw de afspanning "Waux-Hall" opgetrokken. Dit dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen contrasteerde fel met de overige panden die bestonden uit eenvoudige eenlaagse werkmanshuisjes onder rieten daken met dakvensters (zie oude foto en schilderij van E. Betigny, 1936). De Waux-Hall werd gesloopt in 1946 en vervangen door de huidige drankencentrale, de meeste éénlaagse volumes werden behouden en voorzien van een pannen dak. Vrij gaaf bewaard zijn nrs. 13, 21, 23 en 25; nr. 15 werd voorzien van een nieuw parment met behouden ordonnantie en nr. 27 werd uitgebreid met een dakverdieping en nieuwe kroonlijst. De overzijde van de straat werd pas vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw systematisch bebouwd.

  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 39-40 en 229.
  • Gemeentelijk Kunstpatrimonium Grimbergen, tentoonstellingscatalogus, Cultureel Centrum Strombeek-Bever, Grimbergen, 1988, nr. 6.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Burgerhuis

Onze-Lieve-Vrouwstraat 18, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Werkmanshuis

Onze-Lieve-Vrouwstraat 13, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Werkmanshuis

Onze-Lieve-Vrouwstraat 21, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Werkmanshuis

Onze-Lieve-Vrouwstraat 23, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Werkmanshuis

Onze-Lieve-Vrouwstraat 27, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.