Poddegemstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Poddegemstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Elleboogstraat tussen de Veldkantstraat en de Humbeeksesteenweg die de Maalbeek ten zuiden volgt. Op de Poppkaart van circa 1860 aangeduid als "Weg van Grimberghen naer de gebrande brug". De straatnaam verwijst naar het leengoed "Hof te Poddegem" (Tommenmolenstraat nr. 43) dat aan de overzijde van de Maalbeek was gelegen. De huidige aanleg dateert van 1996 zoals vermeld op de inhuldigingsplaat, ongeveer halverwege de straat.

Oorspronkelijk de verbindingsbaan tussen het centrum van Grimbergen en Verbrande Brug waardoor er reeds in de 17de eeuw vrij veel bebouwing aanwezig was (zie kaartboek van de abdij, 1699). Hiervan is weinig bewaard; enkel nrs. 183-185-187; 193-195; 197-199 (voormalig "Hof van Oyenbrugge") en nr. 88 getuigen van een oudere 17de- en/of 18de-eeuwse kern.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Deel van Hof van Oyenbrugge

Poddegemstraat 193-195, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Deel van Hof van Oyenbrugge

Poddegemstraat 197-199, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve

Poddegemstraat 88, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Knotwilgenrij

Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Knotwilgenrij

Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Knotwilgenrij langs voetwegel

Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Langgestrekte hoeve

Poddegemstraat 12, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Pagthof van den Houdt of Houtteshoeve

Poddegemstraat 98, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Schaduwlinde op kruispunt

Poddegemstraat zonder nummer, Veldkantstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Sint-Annakapel

Poddegemstraat 183, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Stal van hoeve

Poddegemstraat 185, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis Bij 't Kruiske

Poddegemstraat 197-199, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Oude knotwilgen

Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.