Tommenmolenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Tommenmolenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijke, deels gekasseide weg langs de Maalbeek tussen de Rijkenhoekstraat en Oyenbrugstraat, grotendeels gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht "De Maalbeekvallei" (M.B. van 9 juli 1980).

De nrs. 7 en 17, hoevegebouwtjes met resten van leembouw die werden opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977, werden gesloopt. Ter hoogte van nr. 15A bakstenen wegkapel onder pannen zadeldak ter ere van de Heilige Theresia, volgens de gevelsteen opgericht in 4-8-[18]88 en heropgericht of gerestaureerd in 1988.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl. 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 201.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dwarsschuur

Tommenmolenstraat 7, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Hakhoutstoof van gewone es

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Hakhoutstoof van schietwilg

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Hakhoutstoof van zwarte els

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Hof te Poddegem

Tommenmolenstraat 43, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Houtkanten van zwarte els

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Jonge knotwilgenrij

Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Knotbomenrij langs oever Maalbeek

Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Knotbomenrij langs oever Maalbeek

Beekweg zonder nummer, Beiaardlaan zonder nummer, Borrestraat zonder nummer, Kloosterdam zonder nummer,...

omvat Knotwilgenrij

Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Langgestrekt hoevetje

Tommenmolenstraat 17, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Opgaande populier

Rijkenhoekstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Opgaande populier

Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Schaduwhakhout bij Tommenmolen

Tommenmolenstraat 18 (Grimbergen)

omvat Schermboom bij bakoven aan Tommenmolen

Tommenmolenstraat 18 (Grimbergen)

omvat Tommenmolen of Middelmolen

Tommenmolenstraat 18, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.