Vilvoordsesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Vilvoordsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zuidoostelijke uitvalsweg naar Vilvoorde in het verlengde van de Wolvertemsesteenweg. Deel uitmakend van de provincieweg Aalst - Vilvoorde, aangelegd tussen 1820 en 1825, reeds voorkomend op het Primitief kadasterplan van 1821. Overwegend heterogene lintbebouwing met arbeiders- en burgerswoningen en vanaf de Spaanse Lindebaan ook grote handelszaken en sterk verbouwde boerderijen. Ter hoogte van het centrum wordt de steenweg gedomineerd door een grootschalig nieuwbouwproject met woon- en handelsfunctie opgetrokken in 2001-2003 ter vervanging van het Heilig Hartgasthuis dat dateerde van eind 19de - begin 20ste eeuw (zie ook Veldkantstraat nr. 30). De hardstenen toegangspoort van 1913 werd gerecupereerd en in de nieuwbouw verwerkt. Aan de overzijde nog enkele 19de-eeuwse met schijnvoegen gecementeerde rijhuizen, meestal met aangepaste muuropeningen: ° nrs. 2, 8 en 10 echter nog oorspronkelijk. Nr. 12 "De Vischbank", komt reeds voor op het Primitief plan van 1821 maar werd op de begane grond sterk verbouwd, de gevelbepleistering en het opschrift op de verdieping bleven bewaard.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1914/10.

  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. I, Grimbergen, 1978, p. 164, 187.
  • PODEVIN, D., Gasthuis, bedehuis, verzorgingstehuis. 100 jaar Instituut van het H. Hart te Grimbergen, Nukerke, 1992, p. 10.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Burgerhuis

Vilvoordsesteenweg 13, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Halfvrijstaand burgerhuis

Vilvoordsesteenweg 418, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Interbellum burgerhuis

Vilvoordsesteenweg 136, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Park van het Sint-Servaashof

Vilvoordsesteenweg 34 (Grimbergen)

omvat Twee burgerhuizen

Vilvoordsesteenweg 334-336, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Villa Alexis

Vilvoordsesteenweg 35, Kerkeblokstraat 10, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.