Vorststraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Vorststraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grotendeels onverharde weg tussen de Rijkenhoekstraat en de Steenpoelstraat die ongeveer halverwege de Maalbeek kruist en vanaf de Liermolen omgeven is door kastanjebomen. Deze dreef werd aangelegd door de familie d'Overschie in het begin van de 20ste eeuw en verbond de Liermolen die op dat moment in hun bezit was met hun kasteeldomein. Gelegen in het beschermde dorpsgezicht "De Maalbeekvallei" (M.B. van 9 juli 1980).

  • AROHM, afdeling ROHM Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "de Maalbeekvallei" bij M.B. van 9 juli 1980.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

omvat Hoogstamboomgaard met okkernoten en meidoornhaag

Borrestraat zonder nummer, Vorststraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Kasteeldomein d'Overschie

Vorststraat 18, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

omvat Linde als kruispuntboom bij Liermolen

Kloosterdam zonder nummer, Vorststraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Paardenkastanjedreef

Vorststraat zonder nummer (Grimbergen)

omvat Watermolen Liermolen

Vorststraat 8, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.